Home Giới Trẻ “Yêu mình anh” của Thu Minh trở thành Bài hát yêu thích tháng 6